Posiedzenie Zarządu KKOP w dniu 2 lutego 2022 r.

W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu PKZP – KKOP przy KWP w Poznaniu.

W dniu 2 lutego 2022 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu PKZP – KKOP przy KWP w Poznaniu w trakcie, którego postanowiono:

-przyznać pożyczki 116 członkom KKOP (KWP – 35 osób, KMP – 24 osoby, KPP- 23 osoby, cywile – 12 osób, emeryci – 22 osoby) na łączną kwotę pożyczek 2 422 886 zł,

-przyjąć do KKOP  14 nowych członków,

-skreślono z liczby członków 15 osób.

            Informujemy, że jest bardzo duże zainteresowanie udziałem w turnusach profilaktycznych organizowanych przez KKOP przy KWP w Poznaniu. Na dziś wpłynęło około 400 wniosków z czego blisko połowa dotyczy osób, które nigdy nie korzystały z tej formy wypoczynku. Wnioski można składać do 5 lutego br. Najprawdopodobniej do Zarządu wpłynie około 700 wniosków z czego na turnusy zostanie skierowanych 120 członków!!!  Środki przeznaczone na organizację turnusów (przyznane przez Walne Zebranie Delegatów) są podobnie jak w roku ubiegłym zmniejszone o połowę. Ma to związek z tym, że KKOP nie otrzymuje praktycznie żadnych środków z oprocentowania bankowego posiadanych środków i drugi rok z rzędu wykorzystywane są jedynie środki rezerwowe, których niestety jest co raz mniej. Informujemy, że posiedzenie Komisji ds.  Przydzielenia Turnusów Profilaktycznych odbędzie się prawdopodobnie 2 marca br. Osoby, które zostały zakwalifikowane na poszczególne turnusy, zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. Osoby, które złożyły wnioski o przydzielenie turnusów mogą też uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 47 77 131 70, jednak nie wcześniej niż po dniu 3 marca br.

<----  SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE TURNUSY PROFILAKTYCZNE 2022

Lista aktualności
XIX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IPA POZNAŃ 2017
Przewodniczący Zarządu KKOP PKZP przy KWP w Poznaniu uczestniczył w otwarciu Międzynarodowego turnieju piłaki noznej IPA Poznań 2018. Zarząd KKOP dofinansował turniej, w któym brało udział wielu członków Naszej Kasy. Zachęcamy do przeczytania relacji organizatora imprezy.
WALNE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW KKOP
W dniu 18 czerwca 2018 r. obradowało Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Delegatów KKOP - PKZP przy KWP w Poznaniu. Wybrano nowe władze Kasy.
ULOTKA INFORMACYJNA
Zarząd KKOP przy KWP w Poznaniu postanowił o wydrukowaniu ulotki informacyjnej.
URUCHOMIENIE STRONY INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo

Zarząd KKOP - PKZP przy KWP w Poznaniu ma przyjemność oddać do Państwa dyspozycji stronę internetową, która mamy nadzieję będzie przydatna w codziennych sprawach związanych z członkostwem w naszej Kasie.

Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.