Turnusy 2022

W imieniu Zarządu KKOP przy KWP w Poznaniu mamy przyjemność poinformować Państwa, że Walne Zebranie Delegatów KKOP przy KWP w Poznaniu, podjęło Uchwałę o kontynuacji programu organizacji turnusów profilaktycznych w roku 2022.

         Z uwagi na ten fakt przekazuję Państwu informację na temat terminów i miejsc organizacji turnusów oraz wzór wniosku i regulamin przyznawania turnusów profilaktycznych.

Ostateczny termin przesyłania wniosków o przydzielenie turnusów upływa 02 lutego 2022 r u pełnomocników ds. KKOP, którzy są zobowiązni przekazać wnioski do Zarządu w terminie do 05 LUTEGO 2022r. Emeryci członkowie KKOP przy KWP w Poznaniu mogą składać swoje wnioski bezpośrednio w KKOP przy KWP w Poznaniu.

         Uwaga: Z uwagi na utrudniony dostęp do lekarzy rodzinnych i specjalistów w tym roku nie ma konieczności dołączania zaświadczeń lekarskich.

         Prosimy również uwzględnić, że w pierwszej kolejności z turnusów powinni skorzystać Ci wnioskodawcy, którzy jeszcze nie korzystali z tej formy wypoczynku.

         Zarząd KKOP zwraca również uwagę, że Walne Zebranie delegatów dokonało zmian w regulaminie przyznawania miejsc na turnusach. !!!

Począwszy od tego roku wnioski o przyznanie turnusu mogą składać ci członkowie KKOP przy KWP w Poznaniu, którzy nie uczestniczyli jeszcze w turnusach lub Ci, którzy uczestniczyli w turnusach 24 miesiące temu lub później.

         Uprzejmie informuję, że Zarząd KKOP przy KWP w Poznaniu realizując zalecenia WZD KKOP PKZP przy KWP w Poznaniu, postanowił zmodyfikować regulamin przyznawania miejsc na turnusach. Z tego powodu zmieniają się zasady składania wniosków o przydzielenie turnusu. Najważniejsze zmiany to: składanie nieorganicznej ilości wniosków w ramach danej jednostki (komórki organizacyjnej), co jest efektem wycofania limitu miejsc na daną jednostkę; wnioskodawca może wskazać maksymalnie cztery interesujące go terminy, które będą brane pod uwagę przy podziale miejsc. Podział miejsc odbywa się centralnie wg kryteriów opisanych w regulaminie.

         Proszę poinformować osoby, które zgłoszą ewentualne osoby towarzyszące (uwaga:
w Hotelu Diva tylko pobyty indywidualne), które objęte są dodatkową odpłatnością, że zgłoszenie nie gwarantuje rezerwacji takich miejsc. O tym czy miejsce zostanie zarezerwowane organizator turnusów poinformuje pisemnie wnioskodawcę. Wnioskodawca jest zobowiązany określić, czy skorzysta z turnusu indywidualnie, jeżeli nie zostaną mu przydzielone miejsca dodatkowo płatne. Informuję, że szansa uzyskania miejsc dodatkowo płatnych w miesiącach lipiec i sierpień jest niewielka. Sugerujemy, aby osoby składające wnioski o przydzielenie turnusu, wskazywały więcej niż jeden termin takiego turnusu, gdyż to znacznie zwiększa szansę na zakwalifikowanie osoby na turnus.

         Informuję Państwa, że po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej do osób, którym przydzielono miejsca na turnusach, zostaną przesłane formularze z pełną informacją
o przydzielonych terminach i miejscach turnusów. Osób niezakwalifikowanych na turnusy o tym fakcie nie zawiadamiamy.

         W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem Komisji Kwalifikacyjnej Błażejem Dulatem Tel. Sł.77 47 131-70 oraz 605997601


Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.