Informacje o KKOP

PKZP – KKOP przy KWP w Poznaniu jest jedną z największych tego typu kas w Wielkopolsce. do kasy należy blisko 3500 członków zarówno policjantów jak i pracowników cywilnych policji. Na uwagę zasługuje też fakt, że w naszej Kasie mamy blisko 500 członków, którzy nie są już czynnymi funkcjonariuszami, ani pracownikami policji.            KKOP to nie tylko działalność związana z udzielaniem pożyczek. Począwszy od roku 2014 pierwszy raz w ponad
pięćdziesięcioletnim okresie działalności Kasy, podjęto działania zmierzające do właściwego zarządzania środkami pochodzącymi z funduszu rezerwowego. Dzięki tym działaniom opracowano i wdrożono w życie projekt organizacji turnusów profilaktycznych dla członków KKOP przy KWP w Poznaniu. Z tych turnusów do roku 2018, skorzystało około 700 osób członków Kasy. Warto jednak podkreślić, że ów projekt realizowany jest wspólnie z ZW NSZZ P woj. wielkopolskiego. Łącznie z obu organizacji na turnusy profilaktyczne w latach 2015-2018 wyjechało ponad 1100 osób.                   
Kolejną sferą działalności Kasy jest udzielanie wsparcia w organizacji przedsięwzięć organizowanych w    komórkach organizacyjnych KWP oraz w jednostkach obsługiwanych przez naszą Kasę. Zakres tej działalności jest bardzo szeroki i dotyczy zarówno poprawy warunków BHP (remonty i doposażenie szatni i pomieszczeń socjalnych), jak również działalności o charakterze edukacyjnym. W ramach udzielanego wsparcia nie zabrakło też realizacji remontów i doposażenia sal do ćwiczeń. W kadencji 2014-2018 na dofinansowanie wspomnianych działań
KKOP przy KWP w Poznaniu przeznaczyła kwotę blisko 350 tysięcy złotych.                   
Ostatnią, ale bardzo ważną dziedzina działalności Kasy jest udzielanie zapomóg członkom KKOP. Z tej formy
pomocy skorzystało blisko 150 osób, a kwota zapomóg przekroczyła 100 000zł   
KTO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM KASY:  1. policjant,  2.pracownik Policji zatrudniony na czas nieokreślony,  3.emeryt i rencista policyjny,  4.byli pracownicy pobierający emeryturę lub rentę na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym oraz ich rodzin, 
KKOP stanowią członkowie Kasy z:  a)Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w tym Oddział Prewencji Policji oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny   b)Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,   c)Komendy Powiatowej Policji w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Środzie Wielkopolskiej, Śremie, Wrześni, Obornikach oraz Szamotułach.  JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM KKOP:  1.Członkowie przyjmowani są
do    KKOP na podstawie złożonej deklaracji  2.Członkowie KKOP wpłacają wpisowe w wysokości 1% uposażenia lub wynagrodzenia brutto.  3.Miesięczny wkład członkowski wynosi 3% uposażenia lub wynagrodzenia brutto lub w kwocie wyższej zadeklarowanej pisemnie przez członka KKOP. Na wniosek członka KKOP Zarząd wyraża zgodę na mniejszy wkład, nie mniej jednak niż 1% uposażenia lub wynagrodzenia.
Serwis www.kkoppoznankwp.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij . Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.